Programme to raise tourism awareness - Barbados Today