Belgium moves to allow children option of euthanasia - Barbados Today