Tharanga strikes Sri Lanka A fightback - Barbados Today