Bridgetown stores safe, says Brathwaite - Barbados Today