It’s a “double whammy”, says BLP spokesman - Barbados Today