Minister encourages entrepreneurship spirit - Barbados Today