Exciting start to RiRi's Anti World Tour - Barbados Today