Brathwaite empathises with Stokes - Barbados Today