Brathwaite enjoying time in Delhi - Barbados Today