Dottin takes Reynold Weekes to win - Barbados Today