ALGERIA - Military plane Crashes, kills 257 - Barbados Today