Stephen praises Barbados’ IMF programme - Barbados Today