Centenarian celebrates milestone on Kadooment Day - Barbados Today