Stuart pays tribute to Owen Arthur - Barbados Today