Forgotten Brathwaite shining in Vitality Blast - Barbados Today